Hvem skal passe godt på dig og din familie?

Ved du godt, at det ikke er de nærmeste pårørende, der tager sig af en persons økonomiske og personlige forhold, når de selv er for svækkede til at gøre det? Det er der faktisk rigtig mange, der ikke er bekendte med. Hvis dine kære, eller hvis du selv, bliver dement eller af anden årsag ikke kan tage vare på dig selv, er det en kommunal ansat, der varetager alle personens interesser. Så hvem skal passe godt på dig? Er det dine nærmeste eller kommunen?

Pas godt på dig selv med en fremtidsfuldmagt

Hvis du ønsker at tage vare på dig selv på bedst mulig vis, også når du ikke længere er i stand til det, så bør du få lavet en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt er det dig, der bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser både økonomisk og personligt.

Med en fremtidsfuldmagt er det dig, der personligt vælger en fremtidsfuldmægtig, som du mener vil gøre alt, hvad de kan for dig. Du bør naturligvis snakke med personen om, hvorvidt det er en opgave vedkommende ønsker at varetage, inden du indsætter ham eller hende som din fremtidsfuldmægtige.

Du får disse fordele med en fremtidsfuldmagt:

  • Det er dig, der har valgt din fuldmægtige. Det er derfor en, der kender dig og ved, hvad du ønsker i specifikke situationer.
  • Du har lavet en plan for din fremtid, uanset hvad der sker, mens du stadig er i stand til det.
  • Du har muligheden for at vælge en fuldmægtig, du har tillid til.
  • Du bliver ikke umyndiggjort, hvis du ikke længere kan tage vare på dig selv eller din økonomi. Med en fremtidsfuldmagt vil din formue og aktiver ikke blive forvaltet efter værgemålslovens bestemmelser.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter her: https://www.advokatfirmaet-ge.dk/fremtidsfuldmagt/.