Gør institutionen klar til vinter

Det er et faktum, at når vi kommer til vintertiden, så er der straks både snotnæser og hoste i enhver børneinstitution. Det er til stor gene for både børn, voksne og forældre, da sygedagene automatisk stiger på denne årstid. Men er det muligt at gøre noget for at minimere smitterisikoen?

Dette kan institutionen selv gøre

Der er faktisk flere ting, som en institution selv kan gøre for at nedsætte smitten blandt børn og voksne. Børneinstitutioner kan selv afprøve disse tiltag og se, om de har en virkning.

  • Alle er ude om mandagen

Ugen kan startes med en rigtig udedag, hvor målet er, at alle er ude hele dagen og hygger sig med forskellige aktiviteter.

  • Der sprittes hænder

Alle kan spritte hænder, inden de kommer ind i institutionen, og inden de forlader den igen.

  • Institutionens møbler

Gamle sofaer og stole med betræk bør erstattes af møbler til institutioner, der er rengøringsvenlige.

  • Udluftning hver dag

Udluftningen kan sættes i system, så den kommer til at foregå flere gange dagligt.

  • Ud med de gamle måtter

Gamle måtter skal ud og erstattes af nye, der skal rengøres ofte.

  • Intet udendørs fodtøj i institutionen

Både børn og voksne skal tage deres fodtøj af, inden de kommer ind i institutionen.

  • Opbevaring af børnenes tøj

Flyverdragter, regntøj, vinterstøvler og gummistøvler har sit eget opbevaringssted således, at det beskidte udetøj ikke genererer en masse skidt og snavs i institutionen.

  • Opbevaring af legetøj m.m.

Alle reoler kan sættes på ben eller hjul således, at det er meget nemt at gøre rent under disse.